Ključna razlika između valencije i naboja je u tome što valencija ukazuje na sposobnost kemijskog elementa da se kombinira s drugim kemijskim elementom, dok naboj pokazuje broj elektrona koje kemijski element dobije ili odstrani.

Valensija i naboj su usko povezani pojmovi jer oba ova termina opisuju reaktivnost kemijskog elementa. Valensija je kombinirajuća snaga elementa, posebno mjerena brojem vodikovih atoma s kojima se može istisnuti ili kombinirati. S druge strane, naboj atoma je broj protona minus broj elektrona u nekom atomu.

SADRŽAJ

1. Pregled i ključne razlike
2. Što je Valency
3. Što je naplata
4. Usporedna usporedba - Valency protiv naplate u tabelarnom obliku
5. Sažetak

Što je Valency?

Valensija je kombinirajuća snaga elementa, posebno mjerena brojem vodikovih atoma s kojima se može istisnuti ili kombinirati. To je mjera reaktivnosti kemijskog elementa. Međutim, ona samo opisuje povezanost atoma i ne opisuje geometriju spoja.

Valenciju možemo utvrditi pregledom položaja kemijskog elementa u periodičnoj tablici. Periodna tablica raspoređivala je kemijske elemente prema broju elektrona u najudaljenijoj ljusci atoma. Broj elektrona u najudaljenijoj ljusci određuje i valenciju atoma. Na primjer, elementi grupe 1 u periodnoj tablici imaju jedan najudaljeniji elektron. Stoga imaju jedan elektron za pomicanje ili kombinaciju s atomom vodika. Dakle, valencija je 1.

Također, valenciju možemo utvrditi pomoću kemijske formule spoja. Osnova ove metode je oktetsko pravilo. Prema oktetskom pravilu, atom teži da dovrši svoju najudaljeniju ljusku ispunjavanjem ljuske elektronom ili uklanjanjem dodatnih elektrona. Na primjer, ako uzmemo u obzir spoj NaCl, valencija Na je jedna jer može ukloniti jedan elektron koji se nalazi u najudaljenijoj ljusci. Slično tome, valencija Cl je također jednaka jer teži dobiti jedan elektron da bi dovršio svoj oktet.

Međutim, ne treba nas brkati s izrazima oksidacijski broj i valencija jer oksidacijski broj opisuje naboj koji jedan atom može nositi sa sobom. Na primjer, valencija dušika je 3, ali oksidacijski broj može varirati od -3 do +5.

Što je naknada?

Naboj je broj protona minus broj elektrona u nekom atomu. Obično su ta dva broja jednaka jedni drugima, a atom se javlja u neutralnom obliku.

Međutim, ako atom ima nestabilnu konfiguraciju elektrona, onda ima tendenciju da stvara ione dobivanjem ili uklanjanjem elektrona. Ovdje, ako atom dobije elektrone, tada dobiva negativan naboj, jer elektron ima negativan naboj. Kad atom stekne elektron, u atomu nema dovoljno protona koji bi uravnotežili taj naboj; dakle, naboj atoma je -1. Ali, ako atom ukloni jedan elektron, tada postoji još jedan proton; na taj način atom dobija +1 naboj.

Koja je razlika između Valencije i naknade?

Valensija označava reaktivnost atoma, dok naboj pokazuje kako je atom reagirao. Dakle, ključna razlika između valencije i naboja je ta što valencija ukazuje na sposobnost kemijskog elementa da se kombinira s drugim kemijskim elementom, dok naboj pokazuje broj elektrona koje je kemijski element stekao ili uklonio.

Štoviše, vrijednost za valenciju nema znakova plus ili minus, dok naboj ima znak plus ako je ion nastao uklanjanjem elektrona i ima znak minus ako je atom dobio elektrone.

Podaci u nastavku rezimiraju razliku između valencije i naknade.

Razlika između Valencije i naknade u tabelarnom obliku

Pregled - Valency vs Charge

Valency daje reaktivnost atoma, dok naboj opisuje kako je atom reagirao. Ukratko, ključna razlika između valencije i naboja je ta što valencija ukazuje na sposobnost kemijskog elementa da se kombinira s drugim kemijskim elementom, dok naboj pokazuje broj elektrona koje kemijski element stekne ili ukloni.

Referenca:

1. Helmenstine, Anne Marie. "Što je Valensija ili Valensija?" ThoughtCo, 21. ožujka 2019., dostupno ovdje.

Ljubaznošću slike:

1. "Periodična tablica elemenata" autor Dmarcus100 - Vlastiti rad (CC BY-SA 4.0) putem Commons Wikimedia
2. "Ioni" Jkwchuija - Vlastiti rad (CC BY-SA 3.0) putem Commons Wikimedia